služby

Jsme architektonický atelier poskytující komplexní služby v oblasti individuální architektury a interiérového designu. Naším cílem je až úspěšná realizace Vašeho záměru.

NAŠE SLUŽBY ...

Jsme tým brněnských architektů tvořící atelier architekti.in, poskytující komplexní architektonické, projekční a konzultační služby. Najdete nás v samém centru města Brna. Uděláme maximum pro to, abychom pro Vás nalezli nejvhodnější řešení.

> Příprava zakázky

Úvodní konzultace, prověření potenciálů a možných omezení místa stavby, na základě nabytých informací o záměru a místě stavby vypracujeme cenovou nabídku, zajistíme potřebné průzkumné práce (zaměření pozemku, geologický a radonový průzkum)

> Architektonická studie

Na základě zadání vypracujeme koncept ve variantách a za průběžné konzultace s investorem rozvineme do výsledného návrhu. K prezentaci využíváme ručně kreslených skic i hmotových 3D modelů. Finální výstup dokládá reálnou možnost využití daného místa včetně použití konkrétních materiálů a konstrukcí.

> Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí/souhlas a dokumentace k žádosti o stavební povolení

Vypracujeme veškeré výkresové podklady pro získání územního rozhodnutí/souhlasu či stavebního povolení.

> Inženýring

Zajistíme za Vás vydání veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, podáme příslušnou žádost na stavební úřad a vyjednáme vydání územního rozhodnutí/souhlasu či stavebního povolení. Tak, abyste nemuseli kolem úřadu ani projít.

> Dokumentace pro provedení stavby

Vypracujeme dokumentaci pro provedení stavby sloužící jako podklad pro realizaci. Má univerzální charakter bez ohledu na budoucího dodavatele. Detailní vypracovaná dokumentace zabrání možné improvizaci ze strany zhotovitele a zajistí výsledek odpovídající předpokladům.

> Spolupráce při zadávání stavby zhotoviteli

Pomůžeme vybrat konkrétního dodavatele stavebních prací, mobiliáře atp.

> Autorský dozor

V rámci autorského dozoru dohlédneme na provádění stavby v souladu s projektem.

> Kolaudace

Podáme za Vás návrh na kolaudaci stavby na stavební úřad. Vyřídíme kolaudační prohlídku se stavebním úřadem a dotčenými orgán státní správy. Vše s ohledem na to, abyste mohli co nejdříve využívat Vaše nové prostory.

ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,