Hřebčín v Normandii

autor: architekti.in
spoluautor: Lukáš Svoboda, Jana Balciarová, Petr Kříž
adresa: Harras de Sertigny, Francie
projekt: 2022

Revitalizace zchátralého hřebčína situovaného na normandském venkově. Navržené úpravy přináší opuštěnému statku druhý dech, s cílem vytvořit zde moderní zázemí pro chov sportovních koní.

Areál hřebčína je situovaný prakticky na samotě, v otevřené a mírně zvlněné krajině francouzského vnitrozemí, asi na půl cesty od Paříže k moři. Ani nejbližší usedlosti a vsi nevykazují žádný ruch přímořských středisek nebo hlavního města. Jejich všudypřítomný klid umožňuje zachovávat silnou historickou stopu typického normandského venkova, se všemi letitými souvislostmi.

Široké pastviny v okolí hřebčína, občas dělené mechem zarostlými ohradami, jsou proložené lesnatými remízy a solitérními staletými duby. Příjezdová cesta s dřevěnou bránou, lemovaná alejí, směřuje volnými pastvinami k Haras de Sertigny.

Centrem celku je výrazně podélná stavba stájí s převýšenou hmotou správní budovy. K jejímu štítu směřuje příjezdová cesta a vytváří zde typický předprostor s kruhovým průjezdem kolem zeleného ostrova. Ten je již ve stávajícím stavu definovaný letitými vrostlými stromy. Návrh jeho kultivace především střídmě definuje klidové a provozní zóny, rozlišené materiálovým řešením, bez dalších bariér.

Záměrem architektonického řešení bylo především zjednodušení a zklidnění stávajícího chaotického výrazu budovy a celkové přiblížení k charakteru místních staveb, typických především využitím režného zdiva. S minimem stavebních zásahů do stávající subtilních konstrukcí se podařilo přenést do podoby budovy také obvyklý řád a pravidelnost.

V původních utilitárních podlažích jsou nově zpracovány bytové jednotky personálu a především atraktivní byt správce farmy.

09/2021 i.a.l.s.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,