CHALUPA U POTOKA – Deštné v Orlických horách

autor: Lukáš Svoboda
spoluautor: Petr Kříž
investor: Soukromý
adresa: Deštné v Orlických horách
projekt: 2021

V zásadě „klasická“ chalupa zasazená do svahu, přístupná lávkou přes horskou říčku, krytá sedlovou střechou s velkými přesahy a vybavená nezbytnou lavičkou na zápraží. Obytná světnice umožňující společné vaření, stolování i klidné večery u krbu. Velkorysé otevření do zahrady kryté posuvnými žaluziemi. Soukromí podkrovních pokojů s možností úniku na stinnou terásku v zarostlém svahu.

Umístění stavby a její hmotové řešení vychází ze stávajícího řešení. Horský charakter volné zástavby roztroušené podél cesty a potoka zůstane nedotčen. Tradiční hmota v klasických proporcích je orientovaná štítem k jihu, hřebenem střechy podélně s korytem potoka i příjezdovou cestou.

Přístup na pozemek je definovaný stávající pozicí lávky, která směřuje ke krytému zápraží a vstupu do domu. Vlastní vstup je v rámci zápraží vymezený dřevěným laťováním, vytvářejícím klidový záliv, lépe chráněný proti povětrnosti.

Architektonické řešení je založeno na maximálním zjednodušení a očištění klasické formy horské chalupy. Sedlová střecha s velkými přesahy definuje hmotu stavby. Tradiční svislé dřevěné laťování je v nové formě využito jako sjednocující prvek, aplikovaný na předsazených fasádách a v posuvných okenicích, a dále využitý ve formě vzdušných stěn lemujících zápraží, vymezujících závětří u vstupu a také dřevník.

Laťování umožňuje udržet velmi jednoduchou vnější formu stavby a zároveň prosvětlit interiér velkorysými okny. Latě přináší stavbě také jistou proměnlivost. Jednak díky možnému pohybu posuvných okenic, ale také při pohybu kolem chalupy, kdy prosvítá červené podbarvení štítů a přesahů střech. Červeně barvené detaily původní chalupy, se tak připomínají v novém řešení. V kombinaci s okolními tmavými povrchy evokují třeba klobouk hřibu kováře.

Minimalistický přístup se promítá do materiálového řešení interiéru, kde je přírodní dřevo kombinováno s doplňkovými tmavými povrchy stěn a podlah, vždy ve velkých ucelených plochách. Přirozená kresba užitých materiálů bude moc vyniknout díky dostatku denního světla a jeho proměnlivosti během dne.

09/2021 i.a.l.s.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,