DŮM U POTOKA – Deštné v Orlických horách

autor: Lukáš Svoboda
spoluautor: Petr Kříž
investor: Soukromý
adresa: Deštné v Orlických horách
projekt: 2021

Horský dům, v mnoha ohledech, inspirovaný původní dřevěnou stodolou. Racionální stavba umožňující bydlení majitelů i rekreaci hostů, s dostatkem soukromí a v bezprostředním kontaktu s klidnou zahradou. Dřevěná pavlač přístupná vnějším schodištěm vytváří západní terasu pro horní apartmán. V přízemí kryje sklad kol či lyží a vytváří chráněné zápraží před vstupem do domu.

Přízemní obytná světnice i hlavní pokoj v podkroví orientovány do štítu, k proměnlivému slunci ze všech světových stran / kamna ve světnici nezbytná pro zimní večery / výhled z kuchyně směrovaný na vstupní zápraží / východní terasa předurčená pro letní snídani / jižní posezení pro kávu v podzimním slunci.

Umístění nově navržené stavby, její hmotové řešení i orientace, vychází maximálně ze stávajícího stavu. Stávající dřevěná stodola, se zoufalým technickým stavem, je nahrazena novým domem. S dodržením přirozených souvislostí volné zástavby (roztroušené podél cesty a potoka), zůstává zachován typický charakter užitných staveb s mírným sklonem střech.

Hlavní hmota domu je maximálně jednoduchá, krytá sedlovou střechou, štítem orientovaná k jihu. Navržený mírný sklon střech je opomíjenou variantou běžně užívaných tradičních střech v regionu. Svislé dřevěné obložení kombinované se strukturální omítkou vhodně kombinuje technické vlastnosti, tradiční vizuální působení i příznivé cenové předpoklady.

Objem stavby vlastního domu je doplněn dřevěnou polo-transparentní částí vstupního zápraží s krytou pavlačí. Jedná se o venkovní prostor, který v kompaktní formě soustřeďuje užitné části domu, které pro svou dobrou funkci nemusí být plně chráněny proti povětrnosti. Přiznaná hrubá dřevěná rámová konstrukce, odpovídá užitnému charakteru části stavby. Dřevěné laťování, evokující klasické „plaňkové“ ploty, funguje jako zábradlí a zajišťuje částečnou ochranu proti povětrnosti. Vizuálně umožňuje dílčí průhledy konstrukcemi, které se proměňují dle pohybu pozorovatele. Dle denní doby propouští do jiho-západního prostoru domu sluneční paprsky.

Minimalistický přístup ke stavbě se promítá dále do interiéru, v jeho prostorovém i materiálovém řešení. Přírodní dřevo konstrukčních prvků stavby je kombinováno se specifickými povrchy stěn a podlah, uplatněných vždy ve velkých ucelených plochách, které podporují skladbu prostoru stavby. Přirozená kresba užitých přírodních materiálů bude moci vyniknout díky dostatku denního světla a jeho proměnlivosti během dne.

09/2021 i.a.l.s.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,