Rodinný dům v Bosonohách

autor: Lukáš Svoboda
spoluautor: Petr Kříž
investor: Soukromý
adresa: Brno - Bosonohy
projekt: 2021

Novostavba rodinného domu „šitá na míru“ mladé rodině, stavebnímu pozemku i souvislostem v lokalitě. Dům poskytuje takřka komfort přízemního bydlení, ale do budoucna nabízí potomkům dostatek soukromí v samostatném patře. Prostorný a světlý obytný prostor je maximálně otevřený do soukromé zahrady, ale udržuje blízký kontakt také s děním na ulici.

Architektonické řešení je založeno na skladbě jednoduchých čistých hmot stavby. Dům je vizuálně i provozně rozdělen do několika částí - provozní, společenská a klidová. Vnějším propojujícím prvkem jsou štíhlé betonové desky, které kryjí všechny vstupy i vjezd do domu. Deska nad hlavním vstupem do domu, tvoří také symbolickou bránu utilitárního průjezdu z ulice do zahrady. Kruhový otvor v desce signalizuje hlavní vstup, přivádí světlo do předprostoru domu a funguje také jako změkčující prvek v jinak ortogonálním tvarosloví. Střídmé materiálové řešení koresponduje s jednoduchým tvaroslovím stavby.

Řešení interiéru navozuje dojem volně plynoucího prostoru, prostupujícího všemi částmi domu. Materiály jsou převážně sjednocené v celé výšce podlaží a plochy podlah a stropů jsou sjednocené do velkých celků. Prostor interiéru je maximálně propojen do zahrady a další dílčí průzory přináší denní světlo ze všech světových stran.

V interiéru se předpokládá kombinace bílé omítky a betonu, doplněná o přírodní strukturu dřeva, která se v průběhu dne mění právě v závislosti na pronikání světla do interiéru.

06/2021 i.a.l.s.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,