Rozšíření mateřské školy v Brně

autor: Lukáš Svoboda
spoluautor: Petr Kříž, Xabier Epelde
adresa: Brno
projekt: 2016

Návrh řeší přístavbu samostatného pavilonu ke stávající mateřské škole a také úpravy vstupních komunikací do areálu i samotné budovy.

Stávající technicky nevyhovující rampa je nahrazena novým přímým schodištěm s výtahem, který se stává výrazovou dominantou, signalizující vstup do areálu. Vertikála se stane bránou, majákem a symbolem budovy. Směrem dolů děti jistě využijí jasnou navigaci v podobě dvou atraktivních skluzavek.

Nový pavilon školky je situovaný do volného cípu školní zahrady, pod koruny vzrostlých stromů. Hmotově je pavilon formován jako hravá skladba jednoduchých objemů, materiálově sjednocených do jednoho celku. Nejvýraznějším prvkem skladby je samostatná kancelář, ve specifické formě „domečku“, situovaná na střeše přízemního pavilonu a velkým oknem orientovaná do korun stromů.

Hlavní prostor nové třídy je plně otevřen na terasu a zahradu se stromy. Prostor je vizuálně členěn rámy okenních otvorů, které se propisují do prvků herních zákoutí i mobiliáře. V rámci třídy je vytvořen dostatečný prostorový komfort pro hru, vzdělávání, odpočinek i stravování. Zázemí pavilonu je uspořádáno tak, aby bylo možné děti pohodlně odbavit při každodenním provozu školky.

L.S.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,