Hasičská zbrojnice v Kalné nad Hronom

autor: Tomáš Jurák, Lukáš Svoboda
spoluautor: Jan Martinek, Pavel Bláha, Adam Michna
investor: Obce Klaná nad Hronom
užitná plocha: 312 m2
zastavěná plocha: 262 m2
obestavěný prostor: 1710 m3
adresa: Kalná nad Hronom, Slovensko
projekt: 04/2014

Architektonická studie hasičské zbrojnice pro dobrovolný hasičksý sbor Kalná nad Hronom

Urbanistické řešení
Navržené řešení vychází z urbanistické studie revitalizace centra obce, která prošla schvalovacím procesem zastupitelů. Jako první realizovaná stavba byla vybrána stavba právě hasičské stanice. Objekt se bude nacházet na okraji nového centra v zákrytu budovy kulturního sálu a v těsné blízkosti autobusové stanice. Původně na jejím místě stávala restaurace, která je již asanována. Forma navržené stanice využívá tradičních forem jak vesnické zástavby, tak průmyslových objektů a vytváří propojující element.

Architektonické řešení
Současné tvarosloví vychází z forem a proporcí místně typických podélných domů s kolmou orientací k ulicím. Objem objektu je členěn na dvě hmoty a to na objem garáží pro hasičskou techniku a objem zázemí s klubovnou. V místě kontaktu obou hlavních objemů se nachází komunikační krček. Návrh klade důraz na klasické tvarosloví a materiálové pojetí zejména směrem do náměstí a veřejného prostoru autobusové stanice.

Objem garáže pro hasičskou techniku je zastřešen pilovou střechou. Průmyslově vyhlížející tvarosloví garáže zjemňuje dřevěný fasádní obklad a výrazný dřevěný přístřešek nad garážovými vraty. Svislé plochy pilové střechy jsou využity pro světlíky, které díky své orientaci k severu propouští do garáže pouze nepřímé difuzní světlo. Pilová střecha byla zvolena také kvůli její vhodnosti pro umístění fotovoltaických panelů.

Objem budovy zázemí s klubovnou zastřešuje klasická sedlová střecha. Výrazným prvkem se stal zapuštěný vstup krytý nárožní konzolou druhého patra. Okenní otvory jsou řešeny s ohledem na dobré prosvětlení místností, především klubovny v patře. Obvodová stěna technické místnosti a skladu bude obložena stejným dřevěným obkladem jako samotný objem garáže.

Ve vnitřních prostorách je použito průhledů mezi jednotlivými místnostmi a možnost propojení prostoru posuvnými stěnami (kuchyňka, klubovna, chodba), dle aktuální potřeby uživatelů. Každý z dílčích prostorů disponuje specifickými kvalitami odpovídajícími převažujícímu způsobu užívání.

04/2014 T.J.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,